Nyheter

Nyheter

Hasse Gustavsson i full aktion med att såga fram knutgubbar till den blivande kultur-rondellen på Gimo Torg. Juni 2020

Hösten 2020

Fyra guidningar utförda av Kenneth Oloffson runt Kvarnen och Gamla skolan och en från Herrgårn har vi haft i sommar 2020.

Friluftsgudtjänst är oxå utförd i Juli utanför Gimo Hembygdsförening som det stod i annonsen, vi kallar det Gamla skolan...;)

Även två guidningar i höst och ett besök från Söderöns hembygdsförening på Kvarnen och gamla skolan.


   Alla våra arrangemang gör vi i  samarbete med


Guidning blir 5/10-19 på knutmassomuseumet för 11 personer, det är framlagt kläder/masker att prova.

24/8-19 guidade Gillis Östhammars hembygdsförening 6st, varav två kvinnor (statistik för vuxenskolan)

 

11/8-19 guidade Anders W och Kenneth Visit Roslagen, 25 st, varav 13 kvinnor, i samarbete med

Här kommer lite info. om vandringslederna här i Uppland,

                                              Klicka på länken;

Upplandsstiftelsen

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kristian Lindman i skidspåret 1901.

Elin Sjölander, Gimo IF – segrare i damklassen 2010 i det vackra  vintervädret.Här följer några bilder från 2017 års Lindmanslopp som kunde genom föras trots snöbrist.

Gimo IF Skidklubb hade arbetat intensivt och med hjälp av konstsnö i det nya Gimo Ski Center fanns åkbara banor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenneth Olofsson tog emot bidraget vid en ceremoni i Harg den 11 januari 2017.

Det var fem föreningar som fick stipendier från stiftelsen.

Förutom Gimo hembygdsförening fick Frösåkers hembygdsförening,

Ekeby Bygdegårdsförening, OK Rodhen och Hargshamns Folketshusförening

bidrag från stiftelsen.

Kenneth Olofsson tar emot stipendiet av Simone Beck-Friis

 

Lissmosterområdet i Gimo – en oas att besöka


Mellan Idrottsgården och Uddnäsområdet i Gimo finns ett 60.000 kvadratmeter stort skogsområde som innehåller många kulturhistoriska värden som backstugu- och torplämningar, ladugårdsgrunder, åkertegar, stengärdsgårdar och röjningsrösen. Där finns också stora naturvärden i form av träd, buskar och örter, bland annat ett antal av den mycket sällsynta så kallade busktallen eller kvasttallen. Den praktfullaste av dessa tallar var den så kallade Lissmostertallen med 18 olika stammar som slingrade sig om varandra till en stam med en omkrets på över 5 meter i brösthöjd. Tallkronans diameter var c:a 15 meter. Detta praktexemplar, som nu är helt förruttnat, fick sitt namn efter en Lissmoster, ”gammal gumma”, som bodde i området på 1800-talet, och fornlämningsområdet går nu allmänt under beteckningen Lissmoster-området.

 

Ingrid Björnstedt från Huddinge, före detta Gimobo, har dokumenterat Lissmostertallen i en skrift, Naturens Nycker. Den har varit till god hjälp för att få förståelse för de sällsynta tallarna och deras bevarande. År 2004 började Gimo hembygdsförening arbetet med att göra Lissmoster- området tillgängligt för allmänheten. Markägaren Östhammars kommun har gallrat skogen, en stig har anlagts genom området, en parkeringsplats har ställts i ordning och informationstavlor har satts upp. Tack vare lokala sponsorer och många frivilliga krafter i hembygdsföreningen blev området klart för invigning den 25 juni 2009.

 


Uppsnyggning av Lissmosterområdet


Under årens lopp har området växt igen med sly och dylikt. De sällsynta tallarna behöver mycket ljus för att trivas. Det är därför nödvändigt med en ordentlig uppsnyggning av området. Gimo hembygdsförening har nu en överenskommelse med Östhammars kommun om att påbörja arbetet.

Vid sex tillfällen har föreningen arbetat med att ta bort mycket sly och en del träd som knäckts av vinterns snö. Riset har eldats upp och korv har grillats. Många har hjälpt till i detta arbete och det behövs ytterligare hjälp i framtiden. I planerna ingår också att placera ut bänkar i området.

De drivande krafterna i arbetet med uppsnyggningen har varit Anders Widén, Kenneth Olofsson, Hasse Eriksson, Leif Reilander, Harry Grehn, Bertil Johansson, Dan Lövström, Lars Eklund och Lars-Erik Brundin.Tack vare bidraget från Carl G Beck-Friis stiftelse för naturvård och hem-

bygdskultur finns nu möjlighet att påskynda arbetet med att iordningställa området.

Yngve Vällstrand


_______________________________________________________________________________________________________________________

Beskrivning av föremålen i hembygdsföreningens utställning i Kvarnen i Gimo finns nu på engelska


För att ge alla besökare till hembygdsföreningens utställning i Kvarnen möjlighet att ta del av informationen om de olika före-

målen finns nu informationstavlorna översatta till engelska.

Harry Grehn initierade ett arbete tillsammans med klass 8 A i Vallonskolan i Gimo som resulterade i en pärm med informa-

tionsmaterial på engelska. Lärare i engelska i klassen var Elsa Asplund.

Den 15 januari 2015 överlämnade klassen det färdiga materialet till hembygdsföreningen i Gimo. Harry Grehn och Yngve Vällstrand tackade för utfört arbete och efter det högtidliga överlämnandet intogs fika i Kvarnens cafetéria.


T. v. överlämnar Tilde Eliardsson den färdiga produkten till Harry Grehn. 

i mitten klassens engelsklärare Elsa Asplund