Berättarkvällar

    Nedan finns alla berättarkvällar från 2006 till 2022

________________________________________________________________________________________________________________________________

   2021 till 20xx

2017

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2012

Berättarkväll i Kvarnen 2012-02-15 Bertil Johansson:  Minnen från Gimos skolor.


Berättarkväll i Kvarnen 2012-03-07 Maj Westerlund berättar: Gimo öster om Olandsån på

                                                                          1920- och 1930-talen.

Berättarkväll i Kvarnen 2012-03- Kenneth Olofsson: Byarna väster om Gimo.

__________________________________________________________________________________________________

2009

__________________________________________________________________________________________________