Kartor

  Kartor.  Här ligger Gimo, Skäfthammars församling.

Hembygdsforskningen här kommer att beröra Skäfthammars och Hökhuvuds socknar.

Sedan gäller några konkreta spår att följas upp och som därmed kan ge en bild av hur man levde vid den här tiden före våra dagar.

1. Begreppet "Avgärdahemmanet Lilla Vädicka" skall beskrivas.

2. En person vid namn Albert Wallin skall följas.

3. Undersöka om det kan stämma att Hökhuvud hade en träkyrka i Valde innan dagens gråstenskyrka bygdes.

Olands härad i början av 1400-talet.

Oland är första gången omnämnd 1291.

Från början av 1400-talet ingick Olands härad i Uppsala gårds fögderi.

1413 omfattar det 40 gärder om tillsammans 160 bönder samt 25 stadgebönder.

1441 omnämns en Karl Knutsson fogde över häradet.

1457 och 1465 förlänas Olands härad och Östhammars län till ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna).

1483 erhåller ärkebiskop Jakob Ulfsson Oland i förläning.


Olands härad 1540 - 1570.

Här ingår: Alunda, halva Ekeby, halva Hökhuvuds, Morkala, Skäfthammars, Stavby och Tuna socknar.

 

Omnämnda tingsplatser:

1376 Löddby, Alunda sn.       1471  Valde, Skäfthammars sn.

1490 Norrlövsta, Alunda sn. 1493 Kilby, Alunda sn.

1545 Ekeby by, Ekeby sn.     1586 Alunda klockarstuga.


Kartor:

Stockholms län: Frösåkers härad 1908.

Uppsala län: Löfsta tingslag 1863-64.

Sveriges äldsta storskaliga kartor


Webmaster ripan.afo@telia.com tar gärna emot rättelser och mer information!

Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin.   1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund.    1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård.   1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen.   1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet. 

Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.


Dokument om ägodelning mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.