Stig Andersson

Stig Andersson


Gimo Flygklubb – 25 år i luften.


Musik: Allsång "Gimo i mitt hjärta" under ledning av Kenneth Karlsson.

Temat för den tredje berättarkvällen på Kvarnen i Gimo var ”Gimo från luften”. Stig Andersson, som varit med i klubbens alla 25 år berättade om flygklubbens verksamhet och visade bilder och filmer på Gimo med omnejd från luften.


Stig, bördig från Illersätra mellan Gimo och Harg, började med att presentera några närvarande flygarkompisar, bland andra Ralph Engman, Sölve Dalberg och nuvarande ordföranden i klubben Torvald Kullman. Före detta flygfotografen på F16 i Uppsala Kurt Pettersson från Kilby var också närvarande. Han hade tagit många av de bilder som visades under kvällen.


Gimo Flygklubb bildades den 23 augusti 1985 vid ett möte i Onsby, Alunda. De främsta förespråkarna och idéväckarna, Stig Andersson, Lars-Olof Johansson och Ingvar Arnbacke var sedan åren dessförinnan verksamma inom klubb- och allmänflyg var och en på sitt sätt. Alunda-bygden hade också flyganknytning före 1985 genom dåvarande AB Jordbruksflyg som var baserade på Kydingeholm utanför Alunda under 1940-och 1950-talen.

Flygklubbens målsättning var att kunna erbjuda motor-och segelflyg och viss flygutbildning. Under årens lopp har antalet medlemmar varierat. Som mest har det varit runt 40 stycken varav drygt hälften haft någon typ av flygcertifikat. För närvarande har klubben 25 medlemmar varav 15 med certifikat. Klubben disponerar ett flygplan, en Cessna 172, och ett flygfält med 600-meters bana vid Olandsån öster om Gimo.


Under årens lopp har klubbens medlemmar genom Frivilliga Flygkåren ställt resurser till räddningstjänstens och civilförsvarsorganisationernas förfogande. Det kan gälla till exempel övervakning, flyginspektioner och skogsbrandbevakning. Jag har också flugit med diabetessjuka barn från en koloni i Sandika, berättade Stig Andersson. En annan gång lokaliserades en bortsprungen häst som gått ner sig i ett dike vid Edsmossen utanför Gimo.


Stig, som vid 82 års ålder fortfarande flyger med sin egen maskin, visade sedan några kortfilmer, bland annat hade han filmat vid den stora skogsbranden öster om Gimo 1992.

Stig visade också många fina flygbilder över Gimo med omnejd, både från 1960-talet och senare tid.

Kvällen avslutades med att Kurt Pettersson berättade och visade bilder på bygget av Lundafältet 1961. Premiärflygningen skedde den 16 november då en J29, flygande tunnan, besökte det nybyggda fältet.


Stig avtackades med blommor och applåder från den fulltaliga publiken, som fick en inblick i en för många okänd viktig verksamhet.


Yngve Vällstrand