Anders Mattsson

Berättarkafé i Knutmassomuséet den 12 mars 2014

 Anders Mattsson berättar minnen från Gimo.


   Anders, född 1946, växte upp i lärarbostaden i Gimo tillsammans med syskonen Lena och Annika. Det bodde två familjer i lärarbostaden. Den andra var familjen Wikfeldt med många barn så det var gott om lekkamrater. Anders pappa Evert var folkskollärare och engagerad på många olika sätt i samhället. Han var bland annat politiskt aktiv som ordförande i kommunalfullmäktige och ordförande i föreläsningsföreningen.

  Vi barn lekte i den gamla masugnen, berättade Anders. Det var en farlig lekplats. Ibland höll barnen till i kolhusen och säteriet med uppfödning av hästar fick också besök. Mina försök att rida gick inte så bra, berättade Anders. Hästarna användes i den tidens skogsbruk.

Lite längre bort från lärarbostaden låg hammarsmedjan och Gimo stordamm. Det var spännande platser.


  Friluftsbadet med eldfesterna på höstarna var också en viktig samlingspunkt. Lasse Sjögren var en riktig eldsjäl som låg bakom Gimo Simsällskap, berättade Anders. Lasse var också en duktig ishockeyspelare precis som sonen Sören. Scouterna, som Anders gick med i, hade förresten eget ishockeylag. Där spelade jag, berättade Anders. Det fanns många duktiga scoutledare på den tiden. Hans Helén var en av dem.

  Gimo IF var också viktig för samhället. Sven Hovdegård var en mycket stor eldsjäl i föreningen som arrangerade stora friidrottstävlingar, de så kallade Gimospelen, berättade Anders, som också konstaterade att ett relativt litet antal riktiga eldsjälar betytt mycket för samhällets utveckling. Inom orientering och skidåkning fanns ytterligare en stor ledare, nämligen Sivert Englund.


  Anders ägnade sig också åt musik och spelade trumpet i Gimo blåsorkester. Ledare var den legendariske Ernst ”Musik-Pelle” Pettersson.

  Arbetarrörelsen var dominerande i Gimo och Sandviks framgångar blev av största betydelse för Gimo. Det rådde en viss rivalitet mellan brukspojkarna och bondgrabbarna, konstaterade Anders. Efterhand tog också byggandet av flerfamiljs- och småhus fart och Gimo utvecklades till ett modernt samhälle.


Avslutningsvis konstaterade Anders att det fanns en viss årsrtym i Gimo. Det var Knutmasso, sista april-firande, midsommarfirande och Sommarspelen (Gimospelen) som återkom med regelbundenhet och gjorde Gimo känt i hela landet.


Den fulltaliga publiken (flera kom tyvärr inte in i lokalen då det var fullsatt redan en timme i förväg) tackade Anders för hans engagerande berättelse med rungande applåder.

Efter Anders framförande visades en film om ett ärendes hantering i den kommunala politiken i Olands kommun. Anders pappa Evert agerade i filmen i egenskap av kommunfullmäktiges ordförande.


Yngve Vällstrand   

  Sedan hammaren stängts 1917,  sågverket lagts ned 1936 och masugnen släktes 1945 kämpade Gimo för sin existens som samhälle.

En liten snickerifabrik och ett linberednings - verk blev endast tillfälliga lösningar på arbetsproblemet.

  Sandvik och Rockwool kom med nya möjligheter att leva vidare och bygga upp ett nytt Gimo.

  Där linberedningsverket, sågen och masugnen hade legat byggdes de nya fabrikerna.