Skäfthammar

 Hembygdsforskning,   Skäfthammar, Oland, Gimo och Östhammar stad.

Sveriges äldsta storskaliga kartor.

Den här kartan är från 1640-1646:     http://jordebok.ra.se/browse/index.php?anr=Gimo:3c


Börja söka här:  http://riksarkivet.se/visa-kartsamlingar

Under Uppland hittar du t.ex:      A2 (Olands h:d) 1642-1646   

                                                            A3 (Frösåker, Närdinghundra, Sjuhundra, Tierp h:d) 1638-1670

                                                           Gimo (Olands h:d) 1646 ca.

För Folkmora och Sågarbo, se Hökhuvud. 

________________________________________________________________________________________________________

Kartan här ovan är en sammanslagning av två kartor, nämligen   Gimo:2b och  Gimo:3c. ________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________


  Orginalen till de historiska kartorna är A2 vikta på mitten så att de blir 4 sidor. Alltså 42 x 60 cm resp. 42 x 30 cm.


Delförstoring nedan.  ( Olandz härad Skiäffthammar sochn  Notarum Explicatio )

Man ser kyrkan, krogen med marknadsplats. Dubbelprickad led är dagens 288. (Än så länge!)

Intressant är också utseendet på klockstapeln. Har den liknande historia som Hökhuvuds?

______________________________________________________________________________________________________________________________

Skäfthammar och söder ut.

Kartorna Gimo:2b, Gimo:3c och Gimo:4b sammanslagna.

Den utskrivna kartan på papper blir 60 cm bred och 85 cm hög.

Transskriberad text anges med blått.

Den stora kartan har fått en egen sida pga. storleken.

Kopia av ovanstående bok finns hos Gimo hembygdsförening och orginal hos Löfsta arkiv.

Den högra delen är renskriven för bättre läsbarhet. _________________________________________________________________________________________________________________

Detta kan du hitta hos Gimo Hembygdsförening avdelning Kartor:

Hökhuvud:                    http://gimobruk.nu/Kartor/h%C3%B6khuvud.html

Skäfthammar:               http://gimobruk.nu/Kartor/Skafthammar.html

Hembygdsforskning: http://gimobruk.nu/Kartor/Hembygdsforskning.html

Släktforskning:             http://gimobruk.nu/Kartor/Sl%C3%A4ktforskning.html (Bara påbörjad)


Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin.   1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund.    1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård.   1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen.   1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet. 

Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.


Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.