Personporträtt Evald

Personporträtt

Evald Eriksson, en av grundarna av Gimo Hembygdsförening

 I samband med ett styrelsemöte den 24 november 2011 avtackades Evald Eriksson för sitt arbete i Gimo hembygdsförening. Han var en av dem som var med och bildade föreningen 1996 och har allt sedan dess innehaft många uppdrag, senast som sekreterare.


Varför är Gimo hembygdsförening jämförelsevis så ung? Nästan allt hembygdsarbete skedde före mitten på 1990-talet inom Olands hembygdsgille. Men det har alltid gått en tydlig skiljelinje genom Olands hembygdsgille, nämligen den mellan Gimos brukskultur och övriga Olands utpräglade bondekultur. 1996 bildades Gimo hembygdsförening med Evald Eriksson som en av förgrundsfigurerna.


Evald är bland annat mannen bakom det förnämliga bildarkiv med nästan 2000 bilder som nu pryder sin plats i föreningens lokaler i Gamla Skolan i Gimo. Han har också varit drivande i arbetet med att göra det så kallade Lissmosterområdet tillgängligt för allmänheten. Området – beläget mellan Idrottsgården och Uddnäs – är fyllt av bostadsgrunder från 1700-talet eller tidigare. Där växer också några exemplar av den unika arten kvasttall. Den största, den så kallade Lissmostertallen, är dock numera helt förruttnad.


Evald, före detta personalchef på Sandvik, lämnar nu med ålderns rätt över till yngre förmågor att driva hembygdsarbetet vidare. Trots att han är inflyttad till Gimo har han visat ett utomordentligt stort intresse för hembygden och dess historia och utfört ett synnerligen gott arbete i föreningen.


Yngve Vällstrand

Kenneth Olofsson överlämnar blommor till Evald Eriksson.

Fr. v. Harry Grehn, Evald Eriksson, Ove Arvidsson och Kenneth Olofsson