Vallonbruks veckan Dannemora gruvor

Till vänster kan vi se hur slät bergväggen är när man bryter med tillmakning. Det innebär att man eldar kraftigt mot berget som gör stenen skör varpå man hackade/spättade loss malmen som därpå forslades bort.


När man borrar och spränger loss malmen blir väggen mer grov och kantig. 

Ovan: Innifrån gamla pumphuset.


Till höger: Gruvlaven är 70 meter hög.