Ragnar Lönnäng

  23 mars 2011    

   Ragnar Lönnäng     Gamla och nya minnen från Gimo Herrgård

  Inledning

Ragnar Lönnäng ansvarade för driften av Gimo Herrgård 1982-1991. En tid när herrgårdsanläggningen utvecklades från en ålderdomlig kursgård till en modern konferensanläggning.


  Bakgrund

Vid årets sista berättarkväll i Kvarnen i Gimo fick den talrika publiken höra Ragnar Lönnäng berätta om Gimo Herrgård. Han var ansvarig för verksamheten på herrgården under ett tiotal år på 1980-talet och informerade både om herrgårdens historia och om den tid som han själv förestod verksamheten.


Herrgårdsanläggningen i Gimo byggdes i början på 1770-talet på initiativ av affärsmannen Robert Finlay. Han hade, i kompanjonskap med John Jennings, köpt Gimo Bruk i början av 1760-talet. Arkitekten Jean Eric Rehn fick i uppdrag att rita den nya byggnaden. Gimo Herrgård räknas som en av hans vackraste skapelser med arkitektur från den tidiga gustavianska tiden. Finlay sålde Gimo Bruk innan herrgården var helt färdigbyggd. Ny ägare blev Henry le Febure Liljenberg som i sin tur överlät bruket till familjen Reuterskiöld.


  Medborgarskolan

1935 avstyckades herrgården för Allmänna Valmansförbundets räkning. Det var Arvid Lindman som hade tagit initiativ till en folkhögskola med konservativ ideologi. Den fick namnet Medborgarskolan. Ragnar Lönnäng anställdes som rektor vid denna skola 1982. Han blev då ansvarig för att genomföra den politiska utbildningen. Park- och fastighetsskötsel blev en krävande bisyssla. Jag hade mycket god hjälp av min fru Anita, berättade Ragnar. Efterhand minskade antalet deltagare på de olika kurserna och orsaken var den förhållandevis låga standarden som kunde erbjudas. Ägaren ville inte heller skjuta till pengar till en renovering.  Med bland annat detta som grund beslutades om nedläggning 1984. Detta väckte dock omfattande protester och frågan om fortsatt ägande och drift i bolagsform togs upp. Så blev också fallet och Gimo Kursgård AB med 2600 aktieägare bildades. Jag blev erbjuden att bli VD i bolaget och tackade ja, berättade Ragnar.

 Gimo Kursgård AB

Den nya styrelsen i bolaget initierade nu en allmän upprustning av gästrummen och möjligheterna till lyckade konferenser förbättrades. Samtidigt planerade ägaren till Gimo Herrgårdspensionat Wilhelm Barck att sälja byggnaderna och erbjöd Gimo Kursgård att köpa. Nu gällde det att hitta en finansiär. Det blev Studieförbundet Medborgarskolan, den störste enskilde aktieägaren, som gjorde upp affären. De upplät direkt sitt förvärv till Gimo Kursgård AB i ett arrendeavtal.


Nya Gimo Herrgård och lågkonjunktur

Under 1985 beslutades att ytterligare öka standarden avseende både gästrum och konferensrum. De så kallade Spannstallarna inköptes och rustades upp. Detta kostade naturligtvis stora pengar. Samtidigt började den begynnande lågkonjunkturen göra sig gällande. När landshövding Hans Alsén med hustru Karin invigde ”nya Gimo Herrgård” var bokningsliggaren nästan tom. Efter resultatlösa diskussioner om att förstärka likviditeten beslöt sig Ragnar för att lämna Gimo Herrgård 1990. Den 15 februari 1991 tillträdde han som VD i Uppsala Turist & Kongress AB.Gimoåren – de dittills bästa i Ragnars liv

Gimoåren var de hitintills bästa i mitt liv, avslutade Ragnar sitt intressanta föredrag. När anläggningen utvecklades till en modern kursgård var min hustru Anita starkt engagerad i verksamheten som värdinna. Även personalen, drygt tjugo personer, var lojal inför alla förändringar. Kommunalrådet Edvin Tallberg var en annan person som ivrigt stödde utvecklingen av herrgårdsanläggningen.


I januari 2000 flyttade Ragnar och Anita till Simrishamn och blev skåningar efter nästan tjugo år i Uppland.2011 års sista berättarkväll

Detta var alltså årets sista berättarkväll. Det har nu genomförts sammanlagt tjugotvå stycken. De första omgångarnas berättelser (2006-2008) finns också dokumenterade i en bok. Årets och de två föregående årens berättelser dokumenteras just nu i en bok som beräknas färdigställas under våren 2011. Kommer det att bli flera berättarkvällar i Kvarnen? Finns det flera som har något att berätta om gamla tider i Gimo?


Yngve Vällstrand