Skäfthammar stora karta

 Hembygdsforskning,   Skäfthammar, Oland, Gimo och Östhammar stad.

Sveriges äldsta storskaliga kartor.

Den här kartan är från 1640-1646:     http://jordebok.ra.se/browse/index.php?anr=Gimo:3c


För att forska vidare - Börja söka här:  http://riksarkivet.se/visa-kartsamlingar

Under Uppland hittar du t.ex:      A2 (Olands h:d) 1642-1646   

                                                            A3 (Frösåker, Närdinghundra, Sjuhundra, Tierp h:d) 1638-1670

                                                            Gimo (Olands h:d) 1646 ca.

För Folkmora och Sågarbo, se Hökhuvud. 

Skäfthammar och söder ut.

Kartan här ovan är en sammanslagning av tre kartor, nämligen   Gimo:2b. Gimo:3c och Gimo:4b .


Orginalen till kartorna enligt ovan är A2 vikta på mitten så att de blir 4 sidor. Alltså 42 x 60 cm resp. 42 x 30 cm.

Transskriberad text anges med blått. Den stora kartan har fått en egen sida pga. storleken.

___________________________________________________________________________________________________________________

Detta kan du hitta hos Gimo Hembygdsförening avdelning Kartor:

Hökhuvud:                    http://gimobruk.nu/Kartor/h%C3%B6khuvud.html

Skäfthammar:               http://gimobruk.nu/Kartor/Skafthammar.html

Hembygdsforskning: http://gimobruk.nu/Kartor/Hembygdsforskning.html

Släktforskning:             http://gimobruk.nu/Kartor/Sl%C3%A4ktforskning.html (Bara påbörjad)


Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin.   1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund.    1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård.   1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen.   1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet. 

Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.


Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.