Rockwoolfabriken

  Berättarkafé i Knutmassomuséet 6:e mars 2013   

  Rockwoolfabrikens historia i Gimo och filmen om

  Ossian Johanssons orgel och sista arbetsdag på Rockwool

   Intresset för 2013 års tredje och sista berättarkväll blev mycket större än beräknat. Det innebar att ganska många inte fick tillfälle att närvara vid berättarkvällen då lokalen var fullsatt redan över en timme före starttidpunkten. Arrangörerna har därför beslutat att genomföra en repris av denna berättarkväll i samband med nästa års berättarkvällar. 

    Rockwool-fabrikens historia i Gimo

Till kvällens huvudtema om Rockwools historia i Gimo hade fyra Rock-

woolveteraner, Tage Eriksson, Ola Forsman, Kurt Holgersson och transportören Bengt Gustavsson lovat att bidra med sina kunskaper. Yngve Vällstrand fick ta rollen som moderator och med hjälp av ett bildspel fördes berättelsen framåt. Kurt Holgersson hade sparat mycket material från Rockwool-tiden och tillsammans med Ola Forsmans bilder utgjorde detta underlag till bildspelet.


Tage började med att berätta om arbetsgången i fabriken. Grundstenen vid stenullstillverkningen var diabas. Den hämtades från början från Skövde men efterhand började man bryta bergarten vid Värmlandstorp strax utanför Gimo. Diabasen blandades med koks, slagg och kalk i en smältugn vid 1 500 grader. Smältan gick sedan vidare till en spinnmaskin för att åstadkomma fina fibrer. Efter detta blåstes luft in i produkten i spinnkammaren innan processen fortsatte i en härdugn med 300 grader. För att binda fibrerna blandades lim i fibrerna.

Den färdiga stenullen fick olika vikt beroende på hur fort bandet gick. Vikten varierade mellan 25 till 200 kilo per kvadratmeter.


För att inte den färdiga produkten inte skulle börja brinna passerade den en kylzon innan den sågades till i rätt storlek och plockades in i kartonger alternativt plastpaket.


Därefter fortsatte berättarkvällen med att Rockwoolveteranerna berättade om olika transporter, avfallshanteringen, cheferna, personalen, fackföreningar, utbildning, festligheter, de idrotts-

aktiviteter som utövades i korpsammanhang och mycket annat.


Rockwoolveteranerna visade sig besitta mycket goda kunskaper om arbetet på fabriken och Ola Forsman berättade till slut om nedläggningen 1992 efter att fabriken funnits i 38 år. Veteranernas berättelser uppskattades av publiken att döma av applåderna.Berättarkvällen inleddes med att fotografen Anders Forsberg visade några av sina vackra fotografier. Anders var också webbmaster för hemsidorna www.gimobruk.nu och www.knutmasso.se fram till 2018 där man kan se många av hans bilder. Bildvisningen blev mycket uppskattad. Den intresserade kan beställa en gratis bildkatalog med Anders bilder via

e-post: ripan.afo@telia.com  Ange Bildkatalog.

  Ossian Johanssons orgel och sista arbetsdag på Rockwool

Ossian föddes 1908 i Vattensta där han hjälpte till i lantbruket och brukade Kvarngården, Fors under några år på 1940-talet.  Han började sedan arbeta på Rockwool på 1950-talet och blev kvar till sin pensionering 1973 då han var 67 år. 

   Ossian var en speciell profil i brukssamhället Gimo. Han spelade flitigt på sin orgel och fungerade som kantor i Vattensta missionshus, Filadelfia i Gimo och ibland i Skäfthammars kyrka. Han ackompanjerade också olika körer. Han cyklade ofta omkring på samhället och fungerade även som utdelare av telegram.


Lars Wikfeldt (1948 - 2011), illustratör, formgivare och författare gjorde en enda film och den handlade om Ossians orgel och sista arbetsdag på Rockwool i Gimo 1973. Som avslutning på berättarkvällen visades denna utmärkta dokumentärfilm som verkligen berörde publiken i Kvarnen. Som en mycket lämplig avslutning efter filmen sjöng och spelade Björn Carlsson Alf Hambes ”Orgeln på vinden”.


Yngve Vällstrand

Fotograf: Anders Forsberg