Hökhuvuds stora karta

  Kartor.     Här ligger Hökhuvud Sochn i Olandz Härad.          Olandsån gränsar åt öst.

1344 "in FrØsakir skiplagh parochia HØkhoftum" säges att för Hökhuvud saknas kyrkby.

I administrativt hänseende var den delad så, att området väster om Olandsån (byarna Borggårde, Folkmora, Hanunda, Lysta, Roddarne, Sandby och Älgmora, vilka tillsammans med Skäfthammars socken utgjorde Sandby åtting) hörde till Olands härad medan den övriga delen räknades till Roden och Frösåkers härad.

Kartbilden här nedan är sammansatt av 5 kartor.

Den är ganska stor och kan ta en stund att ladda ned. Därför har den fått en egen sida.


Detta kan du hitta hos Gimo Hembygdsförening avdelning Kartor:

Hökhuvud:                    http://gimobruk.nu/Kartor/h%C3%B6khuvud.html

Skäfthammar:               http://gimobruk.nu/Kartor/Skafthammar.html

Väddicka:                      http://gimobruk.nu/Kartor/v%C3%A4ddicka.html

Hembygdsforskning: http://gimobruk.nu/Kartor/Hembygdsforskning.html

Släktforskning:            http://gimobruk.nu/Kartor/Sl%C3%A4ktforskning.html (Bara påbörjad)

Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin.   1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund.    1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård.   1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen.   1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet. 


Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.


Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.