Personporträtt Ove A

Personporträtt

  Ove Arvidsson är född i Gimo och började tidigt intressera sig för idrott. Fotboll, friidrott och längdåkning på skidor var favorit-sporterna. Han har arbetat vid Sandvik Coromant i Gimo och vid olika byggföretag men efter utbildning till mellanstadielärare har han varit verksam vid Hammarskolan i Gimo. Från 1989 arbetade han som speciallärare fram till pensioneringen.

 

  Ove ägnade mycket tid åt främst skidor och friidrott. Han har varit tränare och styrelsemedlem i Gimo Skidklubb. Han har också stöttat sina döttrar som framgångsrikt ägnade sig åt friidrott och skidor. Malin blev exempelvis svensk juniormästare i sjukamp för juniorer 1996. Året efter blev hon tvåa efter Kajsa Bergqvist.

 

  Efter pensioneringen har Ove börjat intressera sig för hembygds-arbete och han är för närvarande sekreterare i Gimo hembygds-förening. Hembygdsarbete är intressant och man får träffa många kunniga personer med samma intresse, säger Ove.


Yngve Vällstrand