Lars Drake

2017     

Berättarkväll på Kvarnen 2017-02-15     Lars Drake: Från Vällen till Bajkalsjön 

Den 40:e berättarkvällen inleddes med att Björn Carlsson sjöng ”Gimo i mitt hjärta” och ”Strövtåg i hembygden” till bildspel vilket gjorde att en god stämning infann sig i lokalen. Han fortsatte sedan med att visa bilder ut sitt privata fotoalbum till vilka han hade satt musik. En trevlig och mycket uppskattad aktivitet.

Efter Björn Carlssons mycket uppskattade sång berättade Yngve Vällstrand och Harry Grehn lite om sjön Vällen med utgångspunkt från deras senaste bok ”Från Fornbro till Vällen”. Boken har sålts i nästan 300 exemplar och har fått goda recensioner.

När Yngve och Harry arbetade med research för boken ”Från Fornbro till Vällen” träffade de Lars Drake som är fritidsboende vid Björkudden vid Vällen, en bedövande vacker plats vid vägs ände. De kom då överens om att Lars kunde hålla en berättarkväll i Kvarnen.

Lars, med anor från Draknäs, har arbetat på SLU, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen med bl a miljö/vattenfrågor.

Han har också arbetat med internationella uppdrag för EU. Vid berättarkvällen uppehöll han sig vid olika uppdrag i södra Sibirien där Bajkalsjön är belägen.

Bajkalsjön är världens största och djupaste insjö. Den är 636 km lång (Vällen 15 km) och 1637 m djup (Vällen 5 m). Den har ett siktdjup på 58 m och är äldst i världen (25 miljoner år gammal).


Lars berättade om olika projekt i Sibirien

- lokal administration

- policyrådgivning

- vattenrening

- miljöskatter

- undervisning vid olika universitet

Men också om bastu-/isbad och ridning på mongoliska prärien.


Kenneth Olofsson tackade Lars för en intressant berättelse och överlämnade blommor.

Yngve Vällstrand


Björn Carlsson sjunger ”Gimo i mitt hjärta”

Lena Eklund säljer lotter till fr. v. Nore Larsson, Stina Ånnhagen och Jan-Erik Elg