KONTAKT

Kontakt


Ordförande; Kenneth Olofsson - kenaxel.olofsson@hotmail.comVice ordförande;  Anders Widen - 017340078@telia.com


Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson  0173 - 411 66

  Stöd föreningens arbete genom medlemsskap