Margareta Jansson

      2015

Margareta berättade om släkterna Holmgren och Södergren med betoning på Helge, Henrietta och Hervor Södergren. Margareta är dotter till Hervor.


När Hervor avled 2014 donerade hon ett antal släktföremål till Gimo hembygds- förening, t ex en kopparflaska, en väggklocka, en tavla av Eva Kälfors och vackra kaffekoppar. Ett par år tidigare hade Hervor donerat en bandvävstol. När Margareta levererade dessa saker till Gamla skolan blev det bestämt att hon skulle berätta om släkterna Holmgren och Södergren på en berättarkväll.   


Margareta började med att skildra Holmgrenssidan i släktträdet. Wilhelm Holm- gren gifte sig med Maria Douhan och fick tre barn, Mina, Selma och Edla. De bodde i Stenhusen och Edla (Margaretas mormor) fick en fin porslinsask med lock av Sophie Reuterskiöld när hon gick i Gimo skola. Edla tjänstgjorde också på Önsta gård i Bro utanför Stockholm. Där fanns en trädgårdsmästarfamilj som hade en dotter som hette Henrietta. Ett av Edlas barn kom ju sedermera att få detta namn. 


Familjen Södergren hade sina rötter i Hälsingland och Värmland innan de kom till Gimo och bosatte sig inledningsvis i det s. k. Anjou-huset. Johan Södergren och Matilda Hjort fick bland andra sonen Yngve. Han var född i Gävle och blev en duktig spelman och skidskytt. Han gifte sig med Edla Holmgren 1907. Edla beskrevs som ”Roslagens ros”, vilket också dottern Henrietta kom att kallas.


Yngve och Edla bosatte sig i Lerbo och fick barnen Helge (f. 1908), Henrietta (f. 1918) och Hervor (f. 1921). Dessutom fick de sonen Uno som avled endast 4 månader gammal. Yngve avled 1921 när Henrietta var tre år och Hervor endast sju månader gammal. Då fick familjen inte bo kvar i Lerbo utan flyttade till det närbelägna Vreta. I huset i Vreta bodde också ”tant Larsson”, som var Nore Larssons farmor. Barnen lekte runt Karl-Johans-huset. Dottern Hervor lekte mycket tillsammans med Åke Pettersson. De fick också träffa Kalle P:s Klara som var känd för sina ”mustiga” uttryck. En gång när prästen kom på besök tittade Klara ut och vräkte ur sig ”Jaså, var det du din djävul”.


Edla, som ensamstående mor, fick försörja sig med diverse arbeten. Hon tvättade åt folk och tog uppdrag som kalaskokerska . Hon fick också mycket stöd av morfar Wilhelm Holmgren. Henrietta och Harry tog hand om Edla på äldre dagar innan hon flyttade till ålderdomshemmet i Tuna. Hon avled 1957.


Yngves och Edlas son Helge (f. 1908) blev en framstående musiker. Han börjades som liten grabb att blåsa i en mässingstratt (det hade pappa Yngve också gjort). År 1925 flyttade han till Stockholm och blev militärmusiker endast 17 år gammal. Tre år senare flyttade han till Örebro där han bl. a. blåste jakthorn vid de kungliga älgjakterna i Kilsbergen. Sedermera fick han arbete som fång- vaktare i Uppsala, där han blev bekant med Bo Wallin från Fors, Gimo. Helge fick senare förflyttning till fängelset i Norrtälje där han jobbade ihop med Stig Törnblom från Gimo. 


Helge var en mycket anlitad musiker som spelade ihop med bl. a. Erhard Wik- feldt i Gimo. Han var också med i Brukssextetten under Hasse Gilles ledning och skrev ”Lerbo-walsen” för blåsare. Margareta hade tillgång till noterna och åhörarna höra fick ett smakprov på valsen inspelad av Roine Mattsson. Helge och hans fru Eivor fick inga barn och är begravda i Gimo.


Margareta visade också upp en silverbägare som Wilhelm Holmgren fått av Carl Reuterskiöld som bärare vid Reuterskiölds begravning. Även en liten stol som nu är bevarad i 8:e generationen, visades upp.


Yngves och Edlas dotter Henrietta arbetade på både syfabriken och herrgårds- pensionatet. Hon var öppen, ärtig och häftig, tyckte Margareta. Hon gifte sig med Harry Eriksson från Vettsta, som så småningom startade åkeriverksamhet


(numera Korsbron Åkeri AB). Henriettas umgängeskrets bestod bl. a. av ”Williams Britta”, ”Tjadens Eva”, Svea Ufhäll, Greta Englund, Elin Fastén och Eva Kälfors (som rökte pipa).


Min manna Hervor, berättade Margareta, flyttade till sin bror Helge i Örebro innan flyttlasset gick till Stockholm. Hon återkom till Gimo i mitten på 1940- talet och öppnade hattaffär i det hus som senare inrymde Mattssons Bazar  och Burmans Radio &TV. Det blev giftermål med Stig Andersson och flytt till Östhammar. Hervor avled 2014.


Margareta avtackades av Kenneth Olofsson med blommor för de innehållsrika och spännande berättelserna om släkterna Holmgren och Södergren. Många fina bilder kompletterade berättelserna på ett perfekt sätt.Yngve Vällstrand