Personporträtt Harry

Personporträtt

                                              Ovan: Harry Grehn med sina pärmar med hembygdsmaterial


Yngve Vällstrand intervjuar Harry Grehn våren 2011


Gimo hembygdsförening är en relativt ung förening. Den bildades i mitten på 1990-talet. Bland föreningens årliga arrangemang kan nämnas valborgsmässofirandet vid Lilldammen, Nationaldagsfirandet vid Stordammen och ”Bruksmuséet i advent” då muséet i föreningens lokaler i gamla skolan är öppet för visning. För fyra år sedan startades tillsammans med Knutmassoföreningen de så kallade ”Berättarkvällarna” på Kvarnen i Gimo, vilket blev en stor publiksuccé. Ett av föreningens senaste projekt har varit att återskapa miljön kring det sågverk som en gång fanns mellan Sågarbo och Folkmora väster om Gimo. Ett annat projekt är det så kallade Lissmostersområdet norr om Idrottsgården i Gimo, som har rustats upp och gjorts tillgängligt för allmänheten. Området är känt för att där växer några exemplar av den unika arten kvasttall. Den största, även kallad Lissmosterstallen, är numera helt förruttnad.


Medlemsantalet i föreningen har hållit sig runt 250 stycken. Ett flertal studiecirklar har genomförts och redovisats i olika former. Harry Grehn är den i särklass flitigaste hembygdsforskaren men även medlemmarna i de olika studiecirklarna har bidragit med viktiga fakta och inte minst med unika bilder. Många är de gimobor och andra i förskingringen som fått besök av Harry och lämnat viktiga bidrag till dokumentationen om hembygden. Harry har samlat allt material i hittills åtta stycken pärmar. Bland innehållet i pärmarna kan nämnas bilder och beskrivningar av fastigheter och dess invånare i ett antal byar runt Gimo från 1800-talet och framåt. En intressant del innehåller dessutom beskrivningar av ett antal soldattorp i Gimo med omnejd.


De bilder som Harry samlat in bidrar också till att göra det imponerande bildarkivet på omkring 2000 bilder som Evald Eriksson ansvarar för ännu mera komplett. Bilderna har också bidragit till att göra berättarkvällarna i Kvarnen mera levande.


Harry började med hembygdsforskning på allvar då han blev pensionär för tio år sedan. Det är mycket intressant att besöka äldre gimobor och andra som vet något om gamla Gimo och få höra dem berätta om gamla tider, säger Harry, som betonar att han får mycket god hjälp med arbetet av många andra medlemmar i föreningen.  Men, som någon uttryckt det, Harry går hem i stugorna.


Harrys samlade material i pärmarna finns tillgängligt för intresserade på Gimo Bibliotek och i hembygdsföreningens lokaler i Gamla Skolan Gimo.


Yngve Vällstrand