Lars Wikfaldt

Lars Wikfeldt har avlidit:         

Minnesord vid berättarkvällen 9 februari 2011.


Lars Wikfeldt  avled den 29 januari 2011.

Upphovsmannen till bland annat berättarkvällarna på Kvarnen i Gimo Lars Wikfeldt har avlidit efter en kort tids sjukdom.


Jag hade förmånen att emellanåt arbeta tillsammans med Lars under de senaste sju-åtta åren. Det började med att jag 2003 skulle skriva en jubileumsskrift till Gimo IF:s 90-årsjubileum. Då var jag hemma hos Elsa och Sven Hovdegård och letade efter idrottsbilder. Jag undrade vem som skulle designa och se till att skriften skulle bli tryckt. Ring till Lars Wikfeldt, sa Elsa. Det var då samarbetet började.


År 2006 kom dagens berättare Bernt Karlsson, som är ordförande i Upplands Idrottshistoriska Förening, till Gimo och föreslog att någon borde dokumentera de berömda Gimospelen i friidrott. Jag ringde Lars och efter viss tvekan satte vi igång. Efter två år var boken klar.
Under tiden vi arbetade med boken om Gimospelen kom Lars med idén om att börja med berättarkvällar. Han sammanställde också de första årens berättarkvällar i en bok.


Lars var full av idéer och lärde mig mycket om hur man åstadkommer en bok. Det kunde gälla faktainsamling, textskrivning, textredigering, bildinsamling, bildredigering, grafisk design, illustration, tryckning och bindning.


Lars, född i Gimo, men som bodde i Stockholm, månade mycket om gamla Gimo, hembygdsföreningen och knutmassoföreningen. Han ringde alltid efter berättarkvällarna och undrade hur det hade gått. Kom det några åhörare? Senast ville han att jag skulle skicka Östhammars Nyheter, som hade ett reportage om Kenneth Storms berättelse för tre veckor sedan. Nu stod han också i startgroparna för att hjälpa till med den kommande boken om berättarkvällarna.


Nu reser vi oss och hedrar Lars med en tyst minut.


Yngve Vällstrand