Personporträtt Yngve V

Personporträtt

  Yngve föddes vid Vällsäter i Ekeby (bilden ovan t. h.) där pappa Gottfrid arbetade i skogen och var skeppare på bogserbåten ”Franken” som drog timmersläp på sjön Vällen.

Yngve flyttade fem år gammal till Gimo 1949. Efter studier i Uppsala ägnade han arbetslivet åt skatteförvaltningen i Uppsala och Stockholm men han har hela tiden behållit kontakten med Gimo.


I samband med pensioneringen började han arbeta med att dokumentera företeelser i Gimo-trakten. Det första projektet var att ta fram en skrift till Gimo IF:s 90-års-jubileum 2004. Han fick då kontakt med före detta gimobon Lars Wikfeldt som bidrog med grafisk design och tryckning av dokumentet.


Det var ett intressant arbete, säger Yngve. Både Lars och jag var ju idrottsintresserade från barndomen i Gimo.

Samarbetet med Lars resulterade sedan i ytterligare tre böcker. År 2008 färdigställdes boken ”Gimospelen - en klassiker i svensk friidrottshistoria”. Arbetet med boken belönades med ”Årets Gimobo” 2008.


Därefter dokumenterades berättarkvällarna på Kvarnen i Gimo i två böcker. Den första (2006-2008) skrevs i huvudsak av Lars Wikfeldt som sedan insjuknade och avled i januari 2011. Den andra boken (2009-2011) blev jag nu tvungen att skriva helt själv, säger Yngve.

För Yngve innebär hembygdsarbetet i övrigt att bland annat förbereda berättarkvällarna på Kvarnen med bildspel och att skriva artiklar relaterade till hembygden till tidningen Östhammars Nyheter. Han är också en flitig skribent på hembygdsföreningens hemsida www.gimobruk.nu.   


  För närvarande (2012) arbetar han med att skriva en bok om ”Byar runt Gimo” som kommer att baseras på Harry Grehns idoga hembygdsforskning.