Väddicka By

  Kartor.  Väddicka, med vilka som bodde här med sina ängar och gärden.

1796 brukas Lilla Väddicka av bonden Erik Andersson   

Övriga i Väddicka detta år är:

Per Andersson

Hans Hansson

Lars Ersson

Per Ersson

Erik Andersson

 

________________________________________________________________________________________________________________

Jordebok  från 1796

_________________________________________________________________________________________________________

Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin.   1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund.    1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård.   1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen.   1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet. 


Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.


Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.Kartor:

Stockholms län: Frösåkers härad 1908.

Uppsala län: Löfsta tingslag 1863-64.

Sveriges äldsta storskaliga kartor