Personporträtt AFo

Personporträtt

   Anders Forsberg föddes i Gimo när föräldrarna bodde vid säteriet men flyttade snart via Brockbol (utanför Gimo) och Betlehem (vid Hökhuvud mellan Gimo och Östhammar) till Väddika (också vid Hökhuvud) där föräldrarna var lantbrukare.

   Efter att ha gått åttonde klass i Östhammar blev det mekanisk utbildning i Öregrund för den legendariske läraren Erik Anjou från Gimo.


   Arbetslivet började vid Sandvik i Gimo 1964. Han vidareutbildade sig vid en folkhögskola i Göteborg och återvände sedan till Sandvik i Gimo. Han var också en tid anställd vid Sandviks dotterbolag i Japan och Sandvik International innan han avslutade sitt arbetsliv vid Sandvik i Gimo.


   Anders har ägnat en stor del av sitt liv åt fotografering. Han var med och bildade Östhammars fotoklubb 1968 där han fortfarande är aktiv. Fotograferingen har också inneburit flera resor till olika länder, bland annat till Skottland för att föreviga lunnefåglar. Han har också presenterat sina foton vid flera utställningar. Jag tycker att flera skall få ta del av de magiska fotoögonblicken, säger Anders.
Anders ägnar sig också mycket åt hembygdsarbete i Gimo och Hökhuvud. Han har till exempel
varit ansvarig (webbmaster) för flera hemsidor ( www.gimobruk.nuwww.knutmasso.se och www.fotoklubben.info ) och har också bidragit med fina fotografier till böckerna om Gimospelen i
friidrott och Berättarkvällarna på Kvarnen i Gimo.


Yngve Vällstrand