Birger Eriksson

  Berättarkafé i Knutmassomuséet 23:e januari 2013 

  Birger Eriksson:  Allemansradion och Knutmasso i Gimo.

Vid 2013 års första berättarkväll var caféet i Kvarnen fullsatt för att lyssna på journalisten och radioprofilen som lät oss lyssna på, många exempel från Allemansradions sändningar.

   Birger Eriksson, välkänd journalist och radioprofil, besökte Kvarnen i Gimo vid den första berättarkvällen för året 2013. Han berättade om tillkomsten av Allemansradion i Gimo och filmen ”Knutmasso i Gimo”.


   Som vanligt var det fullsatt i lokalen när Björn Carlsson traditionsenligt inledde med att leda allsången ”Gimo i mitt hjärta”. Därefter började Birger att berätta om idén att göra Allemansradio i Gimo. Året var 1977 och Sveriges Radio hade delats upp i riksradion, lokalradion och utbildningsradion. Birger fick då ansvaret att dra igång med Allemansradio i Gimo med syfte att lära Gimoborna göra så kallad subjektiv radio som grundade sig på personliga erfarenheter.


   Birger berättade att det genomfördes många studiecirklar. Det var många gimobor som lärde sig att göra radio och sändningarna gick ut över hela länet.

    Birger spelade också upp exempel från de sändningar som genomfördes under åren 1977-1979. Han visade också bilder från arbetet med Allemansradion och kombinationen av bilder, uppspelade exempel och Birgers egen berättelse gjorde att det blev en mycket intressant berättarkväll. Bland de uppspelade radioinslagen märktes Erhard Wikfeldts intervju med den 90-årige smeden Karl Eriksson, den då 82-årige Östhammarsfotografen Josef Edlundhs intervju med nästan 104-åriga Frida Svensson och gimobon Hilkka Lukins uppläsning av egna dikter.


   Intervjuerna med Karl Eriksson ingick i en serie som kallades ”I huvudet på”.

Karl berättade då många dråpliga historier bland annat om dragkamperna mellan Vallonbruken. Han bodde i Gamla skolan och kom ihåg att många familjer hade det besvärligt med ett 10-tal barn i arbetarbostäderna med ett rum och kök. I sin ungdom var han en god skytt, framgick också av intervjun.


   Frida Svensson, som var född på 1870-talet, berättade att hon gick fyra år i skolan och var tvungen att lära sig katekesen utantill. Hon gillade inte den moderna skolan där man inte behövde kunna sina läxor ordentligt. Inte heller fick man tukta barnen, vilket var alldeles tokigt, tyckte hon. Tänk hur fel allt har blivit på jorden, avslutade hon sin betraktelse.

   Hilkka Lukins dikter rönte mycket uppmärksamhet. Hennes uppläsningar i Allemansradion förde bland annat med sig att hon året efter fick Östhammas kommuns kulturstipendium.    Allemansradion blev mycket populär i hela länet. I den radion fick man ju säga vad man ville. Vid behov fick Radio Uppland gå in och balansera inslagen.


   Bigrer Eriksson är också mannen bakom den nyligen framtagna filmen om ”Knutmasso i Gimo”. Han avslutade kvällen med att berätta om tillkomsten av filmen och visa ett avsnitt ur densamma. Det behövdes många kontakter för att lyckas med arbetet. Anders Widén har varit till stor hjälp, berättade Birger. Slutresultatet blev mycket lyckat och filmen finns redan i många hem i Gimo-trakten.


Yngve Vällstrand

Yngve presenterar några av de egenproducerade

skrifterna av Harry Grehn och Yngve själv om lokala byar och gårdar.