Nyheter

Nyheter

Här kommer lite info. om vandringslederna här i Uppland,

                                              Klicka på länken;

Upplandsstiftelsen

Styrelsemöte Tisdagen den 27/8 Kl. 17.00
RSMH Vallonerna

Den 12 och 13 Oktober var det dags för Öppet Hus i Knutmassomuseet.


Då Östhammars Kommun i samband med Coompanion gör ett seriöst försök att få liv i lokalerna

har det skett en hel del förändringar som det var dags att visa för allmänheten under 2 dagar.

Man har knutit upp ett antal nya hantverkare som tillsammans med dom gamla erbjöds ett stort utbud av varor till försäljning.


Av dom gamla trotjänarna kunde man se Björn Nilsson hålla på med sin “luffarslöjd” samt Tage Robertsson vara på plats båda dagarna.

Årets Knutmassovinnare Algatsgänget hade ställt upp sitt Lok Tomaståget på plats utanför museet.

Järnutställningen är flyttad till andra våningen, Pettson och Findus hade kommit ner från museet till sin lilla by av olika hus.


Där maskerna finns på våning 4 ser man den största förändringen.

På ett mycket smakfullt sätt så har man placerat om samt bytt ut ett antal masker till detta tillfälle.

Det finns möjlighet att prova en del masker och på sikt kunna fotografera sig i någon som ett minne från museet.

Vi har fått ett förråd så nu kan man alltid visa årets vinnare och skifta masker så att det blir ett mer levande.

Personalen hade ordnat så att det bjöds på snittar och Fläderdricka, man kunde även pröva lyckan att gå en tipspromenad.

Hembygdsföreningen hjälpte till med att guida uppe bland maskerna.

Vice Ordf Anders Widen

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2017-02-05


Lindmansloppet på skidor i Gimo – en tradition som lever vidare

Det så kallade Lindmansloppet på skidor i Gimo genomfördes första gången 1976. Deltagarantalet brukar uppgå till omkring 400 tävlande. År 1990 slogs rekord med 701 anmälningar. Vid årets (2017) tävlingar deltog 270 stycken.

Lindmansloppet är uppkallat efter Kristian Lindman (1890-1962) som grundade Gimo IF 1914. Han startade de s k Vinterspelen som kan anses vara en föregångare till Lindmansloppet. 

Kristian Lindman i skidspåret 1901.

Elin Sjölander, Gimo IF – segrare i damklassen 2010 i det vackra  vintervädret.Här följer några bilder från 2017 års Lindmanslopp som kunde genom föras trots snöbrist.

Gimo IF Skidklubb hade arbetat intensivt och med hjälp av konstsnö i det nya Gimo Ski Center fanns åkbara banor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenneth Olofsson tog emot bidraget vid en ceremoni i Harg den 11 januari 2017.

Det var fem föreningar som fick stipendier från stiftelsen.

Förutom Gimo hembygdsförening fick Frösåkers hembygdsförening,

Ekeby Bygdegårdsförening, OK Rodhen och Hargshamns Folketshusförening

bidrag från stiftelsen.

Kenneth Olofsson tar emot stipendiet av Simone Beck-Friis

 

Lissmosterområdet i Gimo – en oas att besöka


Mellan Idrottsgården och Uddnäsområdet i Gimo finns ett 60.000 kvadratmeter stort skogsområde som innehåller många kulturhistoriska värden som backstugu- och torplämningar, ladugårdsgrunder, åkertegar, stengärdsgårdar och röjningsrösen. Där finns också stora naturvärden i form av träd, buskar och örter, bland annat ett antal av den mycket sällsynta så kallade busktallen eller kvasttallen. Den praktfullaste av dessa tallar var den så kallade Lissmostertallen med 18 olika stammar som slingrade sig om varandra till en stam med en omkrets på över 5 meter i brösthöjd. Tallkronans diameter var c:a 15 meter. Detta praktexemplar, som nu är helt förruttnat, fick sitt namn efter en Lissmoster, ”gammal gumma”, som bodde i området på 1800-talet, och fornlämningsområdet går nu allmänt under beteckningen Lissmoster-området.

 

Ingrid Björnstedt från Huddinge, före detta Gimobo, har dokumenterat Lissmostertallen i en skrift, Naturens Nycker. Den har varit till god hjälp för att få förståelse för de sällsynta tallarna och deras bevarande. År 2004 började Gimo hembygdsförening arbetet med att göra Lissmoster- området tillgängligt för allmänheten. Markägaren Östhammars kommun har gallrat skogen, en stig har anlagts genom området, en parkeringsplats har ställts i ordning och informationstavlor har satts upp. Tack vare lokala sponsorer och många frivilliga krafter i hembygdsföreningen blev området klart för invigning den 25 juni 2009.

 


Uppsnyggning av Lissmosterområdet


Under årens lopp har området växt igen med sly och dylikt. De sällsynta tallarna behöver mycket ljus för att trivas. Det är därför nödvändigt med en ordentlig uppsnyggning av området. Gimo hembygdsförening har nu en överenskommelse med Östhammars kommun om att påbörja arbetet.

Vid sex tillfällen har föreningen arbetat med att ta bort mycket sly och en del träd som knäckts av vinterns snö. Riset har eldats upp och korv har grillats. Många har hjälpt till i detta arbete och det behövs ytterligare hjälp i framtiden. I planerna ingår också att placera ut bänkar i området.

De drivande krafterna i arbetet med uppsnyggningen har varit Anders Widén, Kenneth Olofsson, Hasse Eriksson, Leif Reilander, Harry Grehn, Bertil Johansson, Dan Lövström, Lars Eklund och Lars-Erik Brundin.Tack vare bidraget från Carl G Beck-Friis stiftelse för naturvård och hem-

bygdskultur finns nu möjlighet att påskynda arbetet med att iordningställa området.

Yngve Vällstrand


_______________________________________________________________________________________________________________________

Beskrivning av föremålen i hembygdsföreningens utställning i Kvarnen i Gimo finns nu på engelska


För att ge alla besökare till hembygdsföreningens utställning i Kvarnen möjlighet att ta del av informationen om de olika före-

målen finns nu informationstavlorna översatta till engelska.

Harry Grehn initierade ett arbete tillsammans med klass 8 A i Vallonskolan i Gimo som resulterade i en pärm med informa-

tionsmaterial på engelska. Lärare i engelska i klassen var Elsa Asplund.

Den 15 januari 2015 överlämnade klassen det färdiga materialet till hembygdsföreningen i Gimo. Harry Grehn och Yngve Vällstrand tackade för utfört arbete och efter det högtidliga överlämnandet intogs fika i Kvarnens cafetéria.


T. v. överlämnar Tilde Eliardsson den färdiga produkten till Harry Grehn. 

i mitten klassens engelsklärare Elsa Asplund


Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson  0173 - 411 66

  Stöd föreningens arbete genom medlemsskap