Skäfthammar stora karta

Hembygdsforskning, Skäfthammar, Oland, Gimo och Östhammar stad.

Sveriges äldsta storskaliga kartor.

Den här kartan är från 1640-1646: http://jordebok.ra.se/browse/index.php?anr=Gimo:3c

 

För att forska vidare - Börja söka här: http://riksarkivet.se/visa-kartsamlingar

Under Uppland hittar du t.ex: A2 (Olands h:d) 1642-1646

A3 (Frösåker, Närdinghundra, Sjuhundra, Tierp h:d) 1638-1670

Gimo (Olands h:d) 1646 ca.

För Folkmora och Sågarbo, se Hökhuvud.

Skäfthammar och söder ut.

Kartan här ovan är en sammanslagning av tre kartor, nämligen Gimo:2b. Gimo:3c och Gimo:4b .

 

Orginalen till kartorna enligt ovan är A2 vikta på mitten så att de blir 4 sidor. Alltså 42 x 60 cm resp. 42 x 30 cm.

Transskriberad text anges med blått. Den stora kartan har fått en egen sida pga. storleken.

___________________________________________________________________________________________________________________

Detta kan du hitta hos Gimo Hembygdsförening avdelning Kartor:

Hökhuvud: http://gimobruk.nu/Kartor/h%C3%B6khuvud.html

Skäfthammar: http://gimobruk.nu/Kartor/Skafthammar.html

Hembygdsforskning: http://gimobruk.nu/Kartor/Hembygdsforskning.html

Släktforskning: http://gimobruk.nu/Kartor/Sl%C3%A4ktforskning.html (Bara påbörjad)

 

Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin. 1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund. 1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård. 1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen. 1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet.

Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.

 

Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.

 

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap