Hembygdsföreningen

Varhelst du är så Klicka på namnskylten ovan för att återgå till 1:a sidan.

Vallonbruksveckan gav ett 70-tal besökare i Kvarnen och smedsbostaden.

Det blev även en berättarkväll.

Bilder och reportage från torgfesten och firandet av Gimo Bruk 400 år 2015 här!

Sandvik Coromant sponsrar Gimo hembygdsförening

 

Järnbruket i Gimo anlades 1615. Bruket var kronobruk under Österby. År 1625 arrenderades Gimo, Lövsta och Österby ut till Wilhelm de Besche. Året efter blev Louis de Geer medarrendator. Han köpte sedan bruken 1643. Den nedre hammaren uppfördes 1649. Vid invigningen utbröt en brand. All bruksbebyggelse och halva Gimo by brändes ned. Hammaren återuppbyggdes 1651. År 1666 anlades en ny hammare på den plats där den sista smedjan stod.

Släkten de Geer ägde bruket till 1756 då det såldes till Jennings & Finlay. Då firman upplöstes 1762 tillföll bruket Finlay. Han uppdrog åt Jean Eric Rehn att rita en ny herrgård och utarbeta en generalplan. År 1764 såldes Gimo till direktören i Ostindiska kompaniet och Jern-

kontoret Jean Henry Le Febure. År 1774 flyttades den nedre hammaren till Rånäs.

Under 1800-talet ägdes Gimo av släkten Reuterskiöld. Då fick järnhan-

teringen mindre betydelse. I stället expanderade jordbruk och sågverks-

rörelsen. År 1894 bildades Gimo bruks AB och 1916 Gimo-Österby bruks AB. Stångjärnssmidet flyttades till Österby och Gimo blev huvudort för sågverksdriften. År 1936 övertog Korsnäs AB bruket. Idag är Sandvik

Coromant ortens största industri.

Idag är herrgården med omgivande byggnader en av Upplands finaste bruksmiljöer.

Ingrid Björnstedt, bördig från Gimo och bosatt i Huddinge har skrivit flera böcker om Gimo, bl a ”Gimo Egnahemssamhälle”. Hon var också med och tog initiativ till att starta Gimo hembygdsförening. Inför 400-års-jubiléet har hon skrivit boken ”Herrarnas Gimo” och nu (våren 2015) har hennes bok ”Nya inblickar i Gimos spännande kulturhistoria” utgivits.

Läs om Ingrid under rubriken

Boken ”Herrarnas Gimo” kan köpas på Gimo Herrgård. Den senaste boken ”Nya inblickar i Gimos spännande kulturhistoria” kan köpas av Gimo hembygdsförening, Kenneth Olofsson, tel. 0173-41166 eller på Gimo Herrgård.

 

Yngve Vällstrand

Nedan kan ses ett exempel på föreningens aktiviteter.

Innanför den ram som kan ses så kan man rulla dokumentet med den vertikala "handtaget"och läsa det hela vägen ned.

Uppe till höger kan man välja att förstora inom den givna ramen eller växla till full skärmsvisning.

Oberoende på var du är på dessa sidor så kan du klicka på namnskylten högst upp för att återgå till 1:a sidan.

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap