Gimo Bruks gårdar i Norrlövsta

Berättarkväll i Kvarnen 2016-02-17

Gimo Bruks gårdar i Norrlövsta presenteras av

Yngve Vällstrand, Harry Grehn och Lena Hillbom.

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap