Om föreningen

Gimo hembygdsförening

 

Gimo hembygdsförening bildades 1996 (hade tidigare ingått i Olands hembygdsgille). Antal medemmar är för närvarande omkring 250 och föreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Gamla skolan i Gimo där det finns ett Bruksmuséum med bl a en möblerad smedsbostad.

Föreningens uppdrag är att bevara och försvara värdefulla miljöer, inte minst den vackra bruksmiljön som gör Gimo unikt.

 

Årliga återkommande evenemang är exempelvis Berättarkvällar på Kvarnen i Gimo (tillsammans med Knutmassoföreningen), vårutflykt (fornminnesvandring) i maj till något intressant område i Gimos omgivningar, nationaldagsfirande och adventsfirande (Öppet hus) i Gamla skolan i Gimo.

 

Berättarkvällarna på Kvarnen, som nu har genomförts under 10 säsonger , har blivit en riktig publik succé med fullsatt i i lokalen vid alla de hittills genomförda 38 arrangemangen. Berättarkvällarna mellan 2006 – 2011 har också dokumenterats i två böcker. Föreningen tilldelades Östhammars Litteratursförenings Ordpris 2010 för dessa berättarkvällar med tillhörande böcker. En av dessa böcker fick också Forskningsrådet i Uppsala läns hedersomnämnande.

 

År 2011 utkom boken HERRARNAS GIMO av Ingrid Björnstedt. Det är en historieskrivning inför Gimo Bruks 400-årsjubileum 2015. Hon har också skrivit boken NYA INBLICKAR I GIMOS SPÄNNANDE KULTURHISTORIA i samband med 400-årsjubiléet.

 

Föreningen deltog också i firandet av Gimo Bruks 400-årsjubileum 2015. Ingrid Björnstedt talade och ett bildspel med gamla Gimobilder visades.

 

Bland föreningens aktiviteter på senare tid kan också nämnas:

 

- återskapandet av miljön kring det sågverk som en gång fanns mellan Sågarbo och Folkmora väster om Gimo

 

- upprustning av det så kallade Lissmosterområdet med bostadsgrunder från 1700-talet och unika kvasttallar (busktallar)

 

- tillskapandet av ett järnbruksmuséum i Kvarnen

 

- underhåll av vandringsleden runt Gimodammen och röjning av sly vid Hammarlandet (vid Gimodammen)

 

- deltagande i RSMH Vallonerna i Gimos projekt med avsikt att tillskapa vandringsstigar med informationsskyltar i Gimo

 

- framställning av skrifter och böcker om byar runt Gimo och Brukshandeln i Gimo. Sammanlagt har 12 stycken om byar i Gimos närhet producerats av

Harry Grehn och Yngve Vällstrand under åren 2010-2016 (Fagervik, Åstorp, Charlottendal, Fors, Vattensta, Risinge, boställen väster om Gimo,

Valde, Södra Skäfthammar, Norrlövsta, Gillinge-Vällsäter, Fornbro-Vällen). Dessa skrifter/böcker omfattar totalt 880 sidor med tusentals unika bilder som nu

blir bevarade för framtiden. De har sålts i omkring 2 000 ex.

 

Det förekommer guidning i gamla skolan, kvarnen och om Gimo gamla bruk, vid intresse kontakta styrelsen.

Knutmassoföreningen ligger numera under Gimo Hembygdsförening. som en kommitte, vid kontakt hänvisar vi till Anders Widen.

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap