KONTAKT

Kontakt

 

Ordförande; Kenneth Olofsson - kenaxel.olofsson@hotmail.com

 

 

Vice ordförande; Anders Widen - 017340078@telia.com

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap