Hembygdsforskning

Hembygdsforskning, Sveriges äldsta storskaliga kartor http://riksarkivet.se/geometriska

Att söka de äldsta kartorna: http://riksarkivet.se/agk

Läs även användarmanualen: Användarmanual till den digitala källutgåvan av databasen GEORG (SE)

Lantmäteriets historiska kartor: http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

Kartor och ritningar: http://riksarkivet.se/kartor-ritningar

Våra digitala resurser: http://riksarkivet.se/geometriska <-- Här hittar du den plugin du behöver.

Sök i kartans text: http://riksarkivet.se/sok-i-kartans-text

DjVu Browser Plug-in: https://www.cuminas.jp/en/downloads/download_en/

Denna "plugin" behöver du ha i din dator för att kunna se kartorna! Den är gratis.

I början kan det vara svårt att hitta det man söker.

Väddicka: http://gimobruk.nu/Kartor/v%C3%A4ddicka.html

Längst ned på denna sida kan du läsa min sammanställning över kartor rörande Oland, Gimo och Hökhuvud.

- KOMMUN ------- > 1863-1951 Skäfthammar, 1952-1973 Oland, 1974- Östhammar

Välj www.lantmateriet.se och klicka på Historiska kartor →

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

Om du vet vilken socken och by det du söker finns i ska du välja Avancerad sökning.

Kom igång:

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/Kom-igang-med-historiska-kartor/

Sveriges äldsta storskaliga kartor 1630-1655 http://jordebok.ra.se/kartsok.php

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Detta kan du hitta hos Gimo Hembygdsförening avdelning Kartor:

Hökhuvud: http://gimobruk.nu/Kartor/h%C3%B6khuvud.html

Skäfthammar: http://gimobruk.nu/Kartor/Skafthammar.html

Väddicka: http://gimobruk.nu/Kartor/v%C3%A4ddicka.html

Hembygdsforskning: http://gimobruk.nu/Kartor/Hembygdsforskning.html

Släktforskning: http://gimobruk.nu/Kartor/Sl%C3%A4ktforskning.html (Bara påbörjad)

 

_________________________________________________________________________________________________________

Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin. 1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund. 1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård. 1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen. 1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet.

 

Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.

 

Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.

 

 

Kartor:

Stockholms län: Frösåkers härad 1908.

Uppsala län: Löfsta tingslag 1863-64.

Sveriges äldsta storskaliga kartor

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap