Fotografier

Äldre fotografier från Gimo och trakterna däromkring.

Generaldirektören Lennar Pettersson visar dagens löpsedel Till höger Invigningen i Hargshamn där det nya spåret

från Norrtelje Tidning vid presskonferensen ombord på mot Hallstavik börjar.

jubileumståget på färden mot Hargshamn. Fotograf Anders Forsberg

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap