Väddicka By

Kartor. Väddicka, med vilka som bodde här med sina ängar och gärden.

1796 brukas Lilla Väddicka av bonden Erik Andersson

Övriga i Väddicka detta år är:

Per Andersson

Hans Hansson

Lars Ersson

Per Ersson

Erik Andersson

________________________________________________________________________________________________________________

Jordebok från 1796

_________________________________________________________________________________________________________

Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin. 1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund. 1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård. 1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen. 1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet.

 

Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.

 

Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.

 

 

Kartor:

Stockholms län: Frösåkers härad 1908.

Uppsala län: Löfsta tingslag 1863-64.

Sveriges äldsta storskaliga kartor

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap