Berättarkvällar

Nedan finns alla berättarkvällar från 2006 till 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Berättarkväll i Kvarnen 2012-02-15 Bertil Johansson: Minnen från Gimos skolor.

 

Berättarkväll i Kvarnen 2012-03-07 Maj Westerlund berättar: Gimo öster om Olandsån på

1920- och 1930-talen.

Berättarkväll i Kvarnen 2012-03- Kenneth Olofsson: Byarna väster om Gimo.

__________________________________________________________________________________________________

2009

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap